Mitä partio on?

Kuva: Aleksi Inkiläinen, Didrik Lundsten, Oskari Pajunpää

Partio on vastavoima “Miks mun pitäis?” ja “Ei kuulu mulle!”-asenteille. 

Partiossa välitetään ja muutetaan välittäminen käytännön teoiksi. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Ohjelmassa on tärkeää, että saa tehdä itse. Siihen osallistuvat pienimmätkin partiolaiset: vastuun antaminen nuorille on partion perusidea.

Partioon kuuluu seikkailua ja elämyksiä, jotka kasvattavat tervettä luottamusta omiin kykyihin. Ryhmässä oppii toisaalta myös, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea eikä ole olemassa parasta partiolaista.

Mitä partiossa tehdään?

Video: Suomen Partiolaiset

Meillä opitaan käden ja mielen taitoja: Liikutaan luonnossa kävellen, hiihtäen, kiiveten, suunnistaen. Osataan ensiapua, tunnetaan maamerkit ja yövytään tulilla. Tutustutaan lähiympäristöön ja partiolaisiin kaukaisista maista. Retkillä laitetaan yhdessä ruokaa retkikeittimillä tai nuotiolla, leikitään ja harjoitellaan erätaitoja. Opetellaan ja kasvetaan yhdessä erilaisia arvoja pohtien, ryhmässä toimien ja yhdessä asioita ihmetellen ja oppien.

Partio on kaikille, joita kiinnostaa monipuolinen ja luonnonläheinen toiminta yhdessä toisten kanssa. Partio on puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja kaikille avointa. Partio on myös Suomen suurin nuorisojärjestö.

Video: Suomen Partiolaiset

Partion tavoitteena on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen ja oppiminen.

Partioaate

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Suomen Partiolaisten peruskirjassa linjataan periaatteet, jotka määrittelevät partioliikkeen päämäärän ja arvopohjan. Peruskirja on partion maailmanjärjestöjen hyväksymä.

Partiolupaus

Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa ihanteita joka päivä!
Partiolupaus

Lapset ja nuoret sitoutuvat partion arvoihin antamalla partiolupauksen. Lupaus annetaan joka ikäkaudessa ja sen sanamuoto on kaikille yhteinen. Lupaus annetaan lippukunnassamme itsenäisyyspäiväjuhlassa. Lupauksen antamista ja sen merkitystä käsitellään aina ennen lupauksenantotilaisuutta ikäkaudelle sopivalla tavalla esimerkiksi tarinoiden tai keskustelujen avulla.

Partioihanteet

Partioihanteet, joihin lupauksessa sitoudutaan, lisääntyvät ikäkausien myötä ja niiden merkitykset vaihtelevat ikäkausittain.

Video: Suomen Partiolaiset
  • Kunnioittaa toista ihmistä
  • Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
  • Olla luotettava
  • Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
  • Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
  • Kehittää itseään ihmisenä
  • Etsiä elämän totuutta

Osana yhteisöä

Oma ryhmä

Jokainen partiolainen kuuluu johonkin ryhmään. Nuorimpien ryhmiä kutsutaan laumoiksi ja vartioiksi. Viikkotoiminta tapahtuu omissa ryhmissä.

Lippukunta

Partion paikallisyhdistystä kutsutaan lippukunnaksi. Lippukunta järjestää viikkotoiminnan ja lippukunnan omia tapahtumia sekä leirejä. Lippukuntamme on yhteis/sekalippukunta, eli meillä toimii sekä tyttöjä että poikia.

Piiri

Jokainen lippukunta kuuluu maantieteellisen sijaintinsa perusteella johonkin Suomen kymmenestä piiristä. Piirit tukevat lippukuntien toimintaa järjestämällä tapahtumia ja koulutuksia sekä koordinoimalla alueellista yhteistyötä. Piirileirit ja erilaiset kurssit kokoavat alueen harrastajat yhteen ja edistävät partioyhteistyötä yli lippukuntarajojen. Pohjolan Pirteät kuuluu Pohjanmaan Partiolaisiin.

Keskusjärjestö

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter (SP-FS) ry on suomalaisten partiolaisten keskusjärjestö. Järjestöön kuuluvat kaikki partiopiirit. Suomen Partiolaiset järjestävät mm. suurleirejä.

Maailmanjärjestöt

Maailmassa on kaksi partiolaisten maailmanjärjestöä, joiden kautta partiotoiminta sidotaan yhteen yhtenäiseksi maailmanlaajuiseksi liikkeeksi:

  • WOSM (World Organisation of the Scout Movement)
  • WAGGGS (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts)

Sekalippukuntana olemme molempien maailmanjärjestöjen jäseniä.

Ole valmis

-Robert Baden-Powell